Biodynamic Craniosacral Therapy      Opleiding 2021/2022Logo 20 jarig bestaan

JUBILEUM TARIEVEN

20 jarig bestaan in 2020

AGENDA 21/22

INSCHRIJVING

" Every cell knows the Tide"

Er is een Intelligentie die alle lichaamssystemen

op een geordende manier laat samenwerken.

MICHEL LOOTENSWAT IS CRANIOSACRAAL THERAPIE?

De Craniosacraal techniek kwam aanvankelijk uit de craniële osteopathie maar kent sedert de jaren 80 een revolutionaire ontwikkeling waardoor het na vele jaren studie en onderzoek uitgroeide tot op een zichzelf staande therapie. Rond 1899 ontdekte Dokter Osteopaat W.G. Sutherland dat de schedelbeenderen subtiel bewegen en zo ontstond de craniële osteopathie. Via verdere relevante onderzoeken zag hij dat de pulsing van de hersenvloeistof er aan de basis van ligt.

Na zijn dood deden J. Upledger (arts/osteopaat) en F. Sills (neuroscientist/osteopaat) los van elkaar, verdere studie en onderzoek rond het ritme van de hersenvloeistof waardoor verschillende stromingen 'craniosacraal therapie' ontstonden.

De werkwijze van J. Upledger is gebaseerd op de eerste periode van het werk van W.G. Sutherland's werk en typeert zich door technieken met het cranial rythmic impuls (CRI) en door bio mechaniek van uit een welbepaalde protocol.

De werkwijze van F. Sills baseert zich op de laatste periode van W.G. Sutherland's leven en typeert zich door werken met de onderstromingen van het CRI en focust op de bio dynamiek van ordenende sturingen in het organisme. De 2 methodes 'craniosacraal therapie' die verschillend zijn van elkaar, passen niet binnen eenzelfde behandeling.

WAT IS BIODYNAMISCHE CRANIOSACRAAL THERAPIE (BCST)?

De principes van W. G. Sutherland naar het einde van zijn leven toe waren dat een soort 'dieperliggende' intelligentie de aanzet is tot onderstromingen van het hersenvloeistofritme (CRI) die hij 'Breath of Life' noemde en er naar zijn perceptie uitzag als vloeibaar licht. Als neuroscientist, osteopaat en gekwalificeerd psychotherapeut was F. Sills gefascineerd door deze stelling en het werd de aanzet tot jaren studie en onderzoek, samen met zijn team.

Rond 1986 had hij een complete klinische methode ontwikkeld, waarvan de aanzet een stabiele getijdenstromen is, die hij Mid Tide en Long Tide noemde en die zich afspelen tot op Quantumniveau.

Zijn methode noemde hij Craniosacral Biodynamics (BCST) gebaseerd op Integratie Wetenschap of de Wetenschap van Synthese. Deze streeft er naar het geheel te begrijpen waarin eigenschappen die naar boven komen, zich onthullen.

Ze laten de functie(s) en processen zien die op mentaal niveau niet te ontcijferen, noch op te sporen zijn.

Net zoals één van de principes uit de osteopathie, geldt het volgens Franklyn Sills: dat Gezondheid steeds aanwezig als een soort organiserende essentie maar het geen functie is van een bepaald werkingssysteem in het lichaam. BCST richt zich op het optimaliseren van Gezondheid i.p.v. wegwerken van symptomen en pathologieën.

BIODYNAMIC CRANIOSACRAL METHODIEK (BCST)

Bij BCST wordt gewerkt met de onderstromingen van het hersenvloeistofritme in combinatie met specifieke perceptie vaardigheden en daarop afgestemde neurodynamische technieken.

De therapeut zal via subtiele aanrakingsvormen en recepteive (ontvankelijke) technieken, aanwezig zijn bij werken rond de onderstromingen (Mid-Tide en Long Tide) en specifieke patronen met hun uitwerking leren waarnemen.

Hierbij zal die tevens zijn perceptie richten op de intrinsieke sturingen die deze patronen en toestanden organiseren.

De behandelaar is daarbij simultaan afgestemd op de eigen Mid-Tide of Long Tide en deze van de cliƫnt.

Via BCST kan men ervaren dat er velden betrokken zijn bij lichamelijke en psycho-emotionele verwerkingsprocessen

Men zou kunnen stellen dat de levensuitdagingen die men tegenkomt vanaf de conceptie tot het moment dat men sterft,

in een dynamische wisselwerking zijn met Gezondheid. Alle spanningen die we in dat verband ervaren, worden op de één of andere manier opgevangen en gecenterd door de 'actieve' Gezondheid in de mens.

Het vraagt om specifieke sensibiliteit en daarop afgestemde Power of Presence om met de onderstromingen van het CRI te werken want er is geen mechanische techniek noch vaste protocol. Daarom is de factor Zelfwerk heel belangrijk in de opleiding.


RELIANTIE INSTITUUT IS ERKENDE IABT SCHOOL MET GEKWALIFICEERDE BCST TOTAALOPLEIDING.

Hierdoor draagt elke gediplomeerde de titel BCST Graduate en krijgt toegang tot ICSA wettige Beroepsvereniging.

Deze opleiding is gericht naar:

* professionelen uit de gezondheids- en welzijnszorg, die een nieuwe dimensie willen toevoegen aan hun werk

* ook naar wie een loopbaan wenst te starten in een passionerend domein, dat verder in volle evolutie blijft

De opleiding Biodynamic Craniosacral therapy focust op de wezenlijke principes en klinische vaardigheden uit de methode van Franklyn Sills en werd tevens gepersonaliseerd door Michel Lootens, met elementen uit de neurologie en de Quantumfysica.

Als hoofddocent put hij uit zijn jaren ervaring in een eigen holistische osteopatenpraktijk.

Marie Christine Meersch staat in voor de Psychotherapeutische skills uit Inner Tuning® PsychoDynamics.

Michel Lootens DO, BCST, ABD, MFCT is geaccrediteerd BCST teacher door en auteur van

Cover boek

'Biodynamische Craniosacraal therapie - Potency in action'

met voorwoord en aanbeveling door Dr. F. Sills (UK).

Dit boek is een heldere, praktische gids over BCST en legt verbanden

met diverse onderzoek en wetenschappelijke bevindingen.

Het is sedert 2015 opgenomen in de catalogus voor Hoger Onderwijs

Domein Healthcare. - De Boeck uitgeverij - ISBN 978 90 341 9438 1.

Om te bestellen, klik hier.


DE BCST INTEGRAALOPLEIDING                                   Introductiecursus 26/09/2020

1. De Integraal Opleiding Biodynamsiche craniosacraal therapie start om de 2 jaar en omwat de

Foundation Training van 40 dagen + Afrondingsfase voor BCST Diplomering met internationale

IABT Graduate erkenning en toegang tot ICSA Beroepsvereniging.

2. Alle modules uit de foundation training vormen een aanéénsluitend geheel, en kunnen niet

apart gevolgd worden, omdat de BCST kennis en vaardigheden niet opsplitsbaar is.

3. Het lessenpakket combineert op een ervaringsgerichte manier theorie, methodiek en praktijk.

4. Er wordt voldoende aandacht besteed aan zelfwerk en ontwikkeling van passende attitude.

Tijdens de opleiding zijn er als Zelfwerk 10 tal individuele sessies te reserveren.

5. Supervisiedagen en opdrachten tussen de modules vergemakkelijken de integratie.

6. De leraren zijn geaccrediteerde BCST teachers met Michel Looters als hoofddocent.

7. Vanaf module 4 kan men student lid worden bij ICSA Beroepsvereniging en genieten van

De BA verzekering voor craniosoacral practitioners bij Amma (www.icsa-belgium.be)

8. Verblijfsmogelijkheid op de locatie en in de omgeving, exclusief aan de cursusprijs.

Handouts, koffie / thee / water en broodjeslunch / soep is bevat in de deelname prijs.

9. Erkenning door IABT, ICSA, NCSV, CSTA en andere diverse Beroepsverenigingen.

10. 30% subsidie mogelijk voor ondernemers uit het Vlaams Gewest, InfoPagina nr 3.

Doelgroep

* voor professionelen uit de gezondheids- en welzijnszorg, die een nieuwe dimensie willen toevoegen aan hun werk

* voor al wie een loopbaan wenst te starten in een passionerend domein waar lichaam- en geest een gehéél vormen

BCST Foundation Training: Fase van 40 dagen les, training en supervisie   

Module 1   Fundamentals: 22/23/24 jan 2021

Visie en onderzoek WG Sutherland als één van de belangrijke pioniers in de geschiedenis van de (craniale) osteopathie waaruit de basisprincipes van craniosacraal therapie zijn voortgevloeid en verder ontwikkeld tot een klinische methode zoals BCST door Franklyn Sills. We zien de correlatie tussen Biodynamische Craniosacraal therapie en Quantum Fysica en hoe informatie als aanzet tot beweging, golven en energie.

We doorlopen de algemene Kenmerken waardoor de BCS methode zich onderscheidt van andere werkvormen zoals werken van uit een relationeel veld, onderstromingen van het CRI die zorgen voor meerdere ritmes en we verkennen de principes ruimte, contact, stilness en aanraking om op een gefundeerde manier met een BCS sessie beginnen.

Module 2   Stabiliteit & Fluïditeit: 19/20/21 feb 2021

In deze module ligt de klemtoon op het voorbereiden van de cliënt. Men leert de cliënt dusdanig begeleiden dat die in gepaste mate kan deel hebben aan een sessie. We zien het belang van belichaamde waarneming en maken kennis met de in het systeem uitwerkende fluïditeit. Hoe neemt men een ortho- en een parasympatsiche reactie waar? Neurobiologie van stress en trauma-basisvaardigheden.

Module 3   Van fragmentatie naar heelheid: 26/27/28 mrt 2021

De 3 velden en de daarbij horende cs-ritmes. Ontwikkelen van perceptievaardigheden met betrekking tot de Holistic Shift als ingangspoort tot het inherent treatment plan. We verkennen de 3 uitwerkingsdomeinen van Mid-Tide en leren op gepaste wijze gebruik maken van het stillpoint-potentieel. We leren percepteren hoe Potency uitwerkt in de lichaamsvloeistoffen en weefsels.

Module 4   Fulcrums, beweging en inertie: 30 apr/01/02 mei 2021

Fulcrums zijn punten (centers) van waaruit iets georganiseerd wordt. Ook in het menselijk organisme zijn deze fulcrums actief. We verkennen de kenmerken van fulcrums die van nature uit in het lichaam aanwezig zijn en rechtstreeks bijdragen aan Gezondheid. We gaan ook na wat typisch is aan fulcrums die eerder een bufferende werking hebben (blokkade). Ze houden de invloed van een gebeurtenis zo beperkt mogelijk en dragen op die manier dus onrechtstreeks bij aan Gezondheid.

Supervisie weekend: 26/27 juni 2021

Module 5   Het Inherent Treatment Plan: 27/28/29 aug 2021

We verkennen het principe Gezondheid en leren hoe dit zich uit in een systeem. Via elementen uit Inner Tuning® Psychodynamics krijgen we inzicht in de samenhang psyche/corpus en zien hoe we op een bepaalde manier verantwoordelijk kunnen zijn voor gezondheid en ziekte. We leren het 3-stappenplan van het inherente healings-mechanisme (Rolling Becker) en staan stil bij hoe het inherent treatment plan overgaat van de ene fase in de andere. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan de State of Balance, een dynamisch evenwicht tussen vrije en gebonden Potency.

Module 6   Organisatie & Informatie uitwisseling: 24/25/26 sept 2021

We gaan dieper in op de 3 organiserende midlines: de Quantum Midline, de Primal Midline en de Fluid Midline en daaraan gelinkte lichaamsstructuren als de primitiefstreep, de notochord en de wervelkolom. We staan stil bij de 3 uitwerkingsvormen van Potency: organiseren, beschermen en herstellen.

Module 7   De schedelbasis: 12/13/14 nov 2021 *

We maken kennis met de bouw van de spheno-basilaire overgang en diens invloed op het ganse lichaam. We leren via palpatie 6 mogelijke afwijkingen aldaar herkennen, dit via verschillen in symmetrie qua stand en beweeglijkheid van de schedelbeenderen. We zien waar in het geboortetraject deze patronen zich kunnen installeren.

Module 8   Ruimte bevorderende mechanismen: 17/18/19 dec 2021 *

Ruimte is niet alleen een belangrijke bouwsteen van het Universum, maar is eveneens essentieel voor de goede uitwerking van Potency. We leren specifieke technieken aan (zowel in het weefselveld als in het vloeistoffenveld) om ruimte aan te wenden voor een goed verloop van de State of Balance.

We ondersteunen de cliënt met verbinding leggende technieken uit Inner Tuning®.

Supervisie weekend: 29/30 jan 2022 *

Module 9   Verbindende structuren: 25/26/27 feb 2022

We overlopen de verschillende diafragma's, horizontale verbindende structuren in een verticaal georganiseerd bindweefselnetwerk. Er is ook aandacht voor de ledematen en hun relatie met een specifieke wervel. We maken kennis met intra-osseuse letsels en de éénheid gevormd door occiput, atlas en axis.

Module 10 Het viscerocranium: 18/19/20 mrt 2022 *

We maken kennis met de (eerder mechanische) interactie tussen de diverse botstructuren die ons aangezicht vormen en hun motiliteit. We staan stil bij craniale zenuwen als de nervus trigeminus en de nervus fascialis en hoe deze ook betrokken zijn bij het sociaal zenuwstelsel (Professor Stephen Porges).

Module 11 Veneuze sinussen: 29/30 apr/01 mei 2022 *

We overlopen de 5 aparte afvoerwegen van het vervuilde cerebrospinale vocht en het daaraan gekoppelde uitwerkingsdomein met specifieke aandacht voor de connectie met het hormonaal systeem en de spijsvertering. We verkennen het foramen jugulare en de belangrijke structuren die er doorheen passeren. We gaan dieper in op de fontanellen en de schedelnaden en hun gelaagdheid.

Module 12 De viscera: 17/18/19 juni 2022 *

We verkennen de neurologische en hormonale interactie tussen de hersenen en de darmen, het enterisch zenuwstelsel en de orgaan-wervel-spier relaties. Komen ook aan bod: het mesenterium, peritoneum, topografie van de organen, de embryologische motiliteit van elk orgaan alsook de natuurlijke fulcrums in de thorax en het abdomen welke die beweeglijkheid organiseren.

BCST Afrondingsfase: Fase met klinisch traject, Advanced training en examens

Na de Foundation Training kan men opteren voor de afrondingsfase die loopt over 6 maanden en vereist is voor het BCST diploma als IABT Graduate, dat ook toegang geeft tot ICSA beroepsvereniging. Info klik hier.

Docenten

Michel Lootens als hoofddocent Osteopaat DO met als kwalificaties BCST, ABD, MFC

Marie Christine Meersch BCST, Pyschotherapeut, basislegger Inner Tuning®

AGENDA 21/22

INSCHRIJVING

BCST Locaties

De Foundation Training is niet residentieel en gaat voor 20 data door in Gent en voor 20 data (*) in Wevelgem.

Het Rustpunt Burgstraat 46, 9000 Gent ligt binnen een 17e eeuws Karmelietenklooster (verblijf mogelijk).

De Reliantie * Goudbergstraat 107, 8560 Wevelgem ligt aan de boorden van de Leie (verblijf mogelijk in de omgeving).

het Rustpunt kloosterzicht

het Rustpunt tuinzichthet Rustpunt tuinzicht

het Rustpunt kloosterzichthet Rustpunt kloosterzicht

het Rustpunt tuinzicht

Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener