Craniosacral Pediatrics Behandeling

Voor afspraak bij Michel Lootens kan men elke werkdag bellen tussen 08h30 en 09h30 op 0488/88 04 28

Praktijk regio Kortrijk: Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560Craniosacral Pediatrics

De laatste jaren wordt er steeds meer en meer onderzoek verricht naar de invloed die de pre- en perinatale fase heeft op de latere ontwikkeling van het individu. Meer en meer komt men tot de vaststelling dat die periode uit ons bestaan een diepe inprint nalaat op ons want er zijn connecties tussen de kwaliteit van de conceptie, zwangerschap en geboorte en de kwaliteit van ons latere welzijn en gezondheid.

Een invloedrijke factor uit die periode van ons leven is de geboorte. Voor de meesten onder ons is geboren worden een traumatische belevenis, die diepe sporen kan nalaten. Sporen die vaak pas op latere leeftijd meer en meer naar de voorgrond komen.
Zo zal geboren worden met behulp van de forceps of zuignap niet alleen fysieke sporen nalaten.
Sommige baby's huilen overmatig veel, zonder duidelijke reden of soms heeft een baby last van reflux.
Door krachten die tijdens een geboorteproces inwerken op het schedeltje, kunnen er bijv. letsels in de nek opgelopen worden en huilt je baby telkens wanneer je zijn kleertjes aan- of uittrekt.
Mogelijks is er ook nog sprake van shock/trauma residu met bijhorende psycho-emotionele ongemakken ...
Achter het buitensporig huilen van baby's kunnen dus vele oorzaken zitten.

Maar ook in de prenatale fase (van conceptie tot de start van het geboorteproces), kunnen belangrijke invloeden doorwerken. Hoe werd er gereageerd door onze ouders toen ze merkten dat er een kindje op komst was? Waren ze blij of was het kind eerder een last? Maakte je misschien deel uit van een tweeling en is je broertje of zusje gestorven in de moederschoot? Verliep de innesteling van de bevruchte eicel in de baarmoederwand probleemloos? ...

Het minimaliseren van die belastende invloeden uit zowel de pre- als de perinatale fase, zal bijdragen tot onze latere levenskwaliteit. Deze zal o.a. tot uiting komen op het vlak van de kwaliteit van onze persoonlijke relaties.

In Craniosacraal therapie wordt er gewerkt rond het ritme dat voortkomt uit de pulsing van hersenvocht en ruggemerg. Dat craniosacrale ritme is voelbaar tot op celniveau en kan door een degelijk opgeleid Craniosacraal therapeut overal in het lichaam waargenomen worden. Waar de kwaliteit van deze pulsatie verminderd is, bevindt zich een blokkade.
Het kind of de baby wordt benaderd als een individueel wezen en er wordt gewerkt met zachte aanrakingstechnieken en er wordt niet getrokken, geduwd of gemanipulleerd.


Aanbeveling

  • Kinderen kunnen geholpen worden bij gedragsproblemen en leerstoornissen, hyperactiviteit, ADHD, lusteloosheid,
         dyslexie, onverklaarbare angsten...
  • Bij baby's zijn er merkwaardige resultaten bij ontroostbaar en frekwent huilen, geboortetrauma, darmkrampen,
         spijsverteringsstoornissen, reflux, huilen bij aan-en uikleden t.g.v. gevoelig nekje, ...
  • Bij zwangere vrouwen wordt het ontspannen van de bekkenbodem vergemakkelijkt waardoor voordeel bij de
         geboorte.


Behandelingen/sessies

Een sessie duurt 20 á 45 minuten bij baby's en kinderen.
Gezien elk kind een complex wezen is en elke situatie anders, bestaat er geen standaardbehandeling.
Bij de oriëntatiesessie wordt de klacht onderzocht en geëvalueerd, en volgt een basisreeks van 4 á 5 sessies.
Nadien wordt bekeken welk vervolgprogamma nog bijkomend nodig is.