Overdracht en Tegenoverdracht        Transmissie binnen relaties


NIEUW

  Nieuwsbrief aanvragen

Overdracht is een On-merkbare oorzaak van haperingen in relaties:

zowel bij partners, in gezin en familie, bij vrienden, collega's, als bij therapeut/cliënt relaties.

Overdracht is een sterk onderschat verschijnsel omdat men er geen benul van heeft wanneer het zich voordoet.

Zo ontstaan teleurstellingen, wrijvingen tot conflicten die men toewijdt aan allerlei oorzaken, zonder te zien waar het ècht over gaat.

Soms kan men overdracht herkennen aan signalen als: het gesprek dat vastloopt, ontstaan van onenigheid of men heeft de indruk dat de andere het gesprek stuurt of partijen zoeken elkaar te overreden.

In elk van de gevallen werden vroeger in zijn eigen levensverhaal, patronen ingezet zonder het te beseffen en het overlevingsmechanismen waren, zoals veelal het geval is bij overdracht.

Overdracht is ook nog steeds het meest onderschatte verschijnsel bij therapie, coaching, onderwijs ...

Het contact therapeut/cliënt of leraar/student loopt risico verstoord te geraken als de begeleider niet in staat is tot herkennen van overdrachtssignalen: noch bij de cliënt noch bij zichzelf.

Men kan dus evengoed in overdracht gaan in zijn rol als therapeut/coach/leraar en de relatie met de cliënt of student verstoren.

In een eerste fase van een (hulp)relatie kan er mogelijks (over)waardering zijn door de cliënt alhoewel nadien zonder schijnbare reden, irritatie, achterdocht en rancune ontstaat t.o.v. de therapeut/coach. Maar men kan evengoed in zijn rol als hulpverlener in overdracht gaan zonder men het beseft en de relatie met de cliënt verstoren zonder het te beseffen.

Om tot kwaliteitsvolle relaties te komen op beroepsvlak, is het bekwaam zijn tot herkennen van overdrachtssignalen een must, zowel bij zichzelf als bij de betrokken partij.

Naast het inzien dat men in overdracht gaat, is het even belangrijk om te herkennen hoe men ermee kan omgaan.

Zo kan een cliënt geholpen worden om oude relatiepatronen te ontdekken en om zaken uit zijn/haar verleden te herstellen.

Deze positiename van de therapeut/coach noemt (constructieve) Tegenoverdracht.

Thema's die aan bod komen in deze cursus/workshop

- herkenning van overdrachtsignalen

- leren hoe er op een heldere manier mee om te gaan

- oefeningen, deelrondes en theoretische uitleg

- ontdekken van eigen valkuilen

- e.a.

DOCENT: Doctorandus Anita de Nennie (NL)

* opgeleid tot psycholoog met een psycho-analytische achtergrond
* behaalde doctoraat in Psychodynamische Psychotherapie
* opleiding genoten in hypnotherapie, regressie therapie en Reichiaans lichaamswerk
* voert een eigen praktijk voor individuele- en relatietherapie en leertherapie
* actief als docent psychopathologie
* stage- en scriptiebegeleiding en supervisie
* coördinator bij een psycho-sociale academie in Nederland
* aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen)
* lid van NVPA waar zij zitting heeft in de toelatingscommissie
* auteur van 'Overdracht en Bewustwording van jezelf in relatie tot anderen' dat begrepen zit in de cursusprijs

DE MODULE OVERDRACHT EN TEGENOVERDRACHT

Deze bijscholing met Drs. Anita de Nennie (NL) richt zich tot:

- therapeuten, coaches en hulpverleners uit de maatschappelijke sector of gezondheidszorg

- en naar iedereen die interesse heeft in de interactie binnen relaties.

INSCHRIJVEN

Data: 18/19 november 2023

Uurregeling: 09h30-16h30

Locatie: Reliantie Instituut Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560

Tarief: € 340     

studieboek 'Overdracht en Bewustwording van jezelf in relatie tot anderen' inbegrepen

€ 310     bij betaling binnen tegen 15/09/23

KMO portefeuille: 30% subsidie voor (para)medisch geschoolde ondernemers

Hervormingen sedert 01 jan 2023. Zie InfoPagina nr3.

Vormingsattest wordt afgeleverd na afronding en actieve deelname van de volledige module.