StressCoaching                                        Opleiding 7 lesdagen

Passend leren omgaan met stress

zou een hygiënisch deel van ons leven moeten zijn.

Marie Christine Meersch

PDT, BCST, ABD

Marie Christine Meersch

Bij StressCoaching wordt de cliënt/ patiënt begeleid om actief te leren deelnemen aan zijn situatie.

Aansluitend op deze opleiding van 7 lesdagen kan men ook de korte opleiding RelaxatiePlus® volgen.

Bij RelaxatiePlus® gaat het vooral over behandeltechnieken om de cliënt in zijn comfortzone te brengen.

StressCoaching en RelaxatiePlus® vormen een totaalpakket waarbij gepersonaliseerd kan gewerkt worden alnaargelang de situatie van de cliënt of wat op een moment in een sessie meest efficiënt is.

Elk van beide disciplines kan afzonderlijk gevolgd worden met mogelijkheid tot certificering.

Stress als sluipend gevaar

Een tijdsgeest van snelheid, drukte en plotse veranderingen zorgt voor toenemende druk in het dagelijkse leven. In de medische praktijk groeien de stress gerelateerde klachten want het lichaam signaleert dat de reserves op zijn. Binnen de bedrijfswereld èn het onderwijs eisen depressie en burnout hun tol door drastisch stijgende over-druk.

Bovendien wordt stress niet persé ernstig opgenomen of wordt genegeerd, alhoewel 75 procent van de bevolking onder overdruk zou lijden en naar kalmeer- en/of slaapmiddelen grijpen. Juist omdat de impact van stress onderschat wordt, is het een gevaar voor het lichamelijk en geestelijk welzijn maar ook voor relaties en sociale contacten.

Het is intussen wetenschappelijk bewezen dat vele ziektes voorkomen uit zich frequent herhalende stress.

Door de overdruk in de zenuwstelsels ontstaat het 'Algemeen Adaptatiesyndroom' (Dr. H. Selye) wat leidt tot slapeloosheid, concentratieverlies, ademstoornissen, hartkwalen, rug- en nekklachten, psychische problemen, depressie, CVS, enz.

Daarom zou passend leren omgaan met stress een onmisbaar hygiënisch deel van het dagelijkse leven moeten worden.

De StressCoach

  • beschouwt de kracht van psychische energie als een middel tot scheppen van innerlijk evenwicht en rust
  • is in staat om belastende effecten te herkennen en aan te pakken
  • leert de cliënt zijn balans opmaken tussen draagkracht en draaglast
  • kan verborgen stress signalen opsporen en potentiële gevaren identificeren
  • is competent om te begeleiden bij acute stress situaties
  • zal preventief ondersteunen waar het nodig lijkt
  • is bekwaam om een passende communicatie te voeren
  • is geen therapeut en behandelt niet
  • zal doorverwijzen voor therapeutische of medische ondersteuning, indien nodig


Compacte opleiding met méérwaarde voor wie actief is binnen diverse domeinen therapie, coaching en hulpverlening.

Ook voor scholen, bedrijfswereld en al wie anderen wil ondersteunen in spanningssituaties die men niet aankan.

OPLEIDING TOT STRESSCOACH   IN 7 CONTACTDAGEN

Omdat stress voelbaar en meetbaar is, zal in contact 'kunnen' komen met zijn lichaam, een initieel vertrekpunt zijn. Zo zal men leren alerter worden als stress opduikt en kan men verband leggen met zijn niet-bewuste instelling tegenover de situatie en met zijn verborgen interpretaties. Dit bevordert inzicht over het eigen functioneren en waardoor men de relatie tot zichzelf, tot de omgeving én tot situaties kan verbeteren.

Het element 'groeiproces' speelt dan ook een belangrijke rol bij het aanleren van technieken in de opleiding.

De diversiteit aan technieken op het terrein van Stressmanagement en Relaxatietherapie zijn eindeloos, alhoewel alles niet past bij iedereen noch op elk moment. Soms kan een verkeerde combinatie van technieken of onjuist gebruik ervan of een verkeerd gekozen moment, de stress nog opdrijven en het zenuwstelsel nog méér belasten. In deze compacte opleiding worden methodes uit diverse disciplines op elkaar afgestemd maar is er vooral aandacht voor herkennen wat efficiënt is voor een persoon én situatie of wat helemaal niet.

Tijdens de cursus leert men daarom eerst reflecteren hoe het met zichzelf is gesteld en alle technieken toepassen op zichzelf om daarna anderen efficiënter te kunnen begeleiden.

Thema's die o.a. aan bod komen:

- Anatomie/ fysiologie van het zenuwstelsel

- Het brein als medium voor geestes- en biochemische processen

- Relatie tussen stress en neurotransmitters

- Oer drive en limbisch systeem

- Algemeen adaptatiesyndroom en fysiologie van stress

- Psycho corporele Reliantie

- Neuro vegetatieve klachten

- Afstemmen van draagkracht op draaglast

- UC centering en onbevangen waarnemen

- EMF (Electro Magnetical Field) Balancing®

- Swara Yoga principes in relatie tot neurofysiologie

- Meditatieve en progressieve relaxatie

- Focus ademhaling uit Hartcoherentie

- Grounding

- Educatieve kinesiologie

- Metacommunicatie© uit Inner Tuning

- Kalibratie en Feedback

- Basic Counseling

- Leefstijladviezen

- Anamnese

INSCHRIJVEN

Data: 18/19/31 mrt 23 - 07/28 apr 23 - 12 mei 23 - 02 juni 23

Uurregeling: 9h30 tot 16h15

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107, 8560 Wevelgem.

Docent: Marie Christine Meersch

Tarief: € 920    lessen, handouts, koffie/theepauzes    

CERTIFICAAT: mits geslaagd zijn op het examen van 24 juni 2023 en voor min 80% deelgenomen hebben

aan de lessen en opdrachten - Verder zie InfoPagina nr 8.

Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener