Opleiding tot StressCoachLogo 20 jarig bestaan

JUBILEUM TARIEVEN

20 jarig bestaan in 2020

Compacte opleiding stressmanagement met méérwaarde voor wie actief is binnen hulpverlening en wellnesscentra, in scholen en bedrijven zoals: therapeuten, coaches, verpleegkundigen, opvoeders, leraren, e.a. ..

Deze training tot stresscoach met certificaat van erkenning richt zich ook naar wie zich geroepen voelt om anderen te helpen in situaties van spanning die men niet aankan.

Stress als sluipend gevaar

Een tijdsgeest van snelheid en vele veranderingen zorgt voor toenemende druk in het dagelijkse leven. In de medische praktijk zijn er méér en méér stress gerelateerde klachten want het lichaam laat dit op allerlei manieren weten. In de bedrijfswereld en het onderwijs eisen depressie en burnout hun tol door stijgende over-druk.
Bovendien wordt stress niet persé ernstig opgenomen of wordt genegeerd, alhoewel 75 procent van de bevolking er zou onder lijden en naar kalmeer- en slaapmiddelen grijpen. Omdat de impact van stress onderschat wordt, is het een gevaar voor het lichamelijk, emotioneel en mentaal welzijn maar ook voor relaties.
Het is inmiddels ook wetenschappelijk bewezen dat sommige stressvormen en zich frequent herhalende stress, nefast zijn voor de gezondheid en er vele ziektes uit voorkomen.
Door de overdruk in het zenuwstelsel en Brein, ontstaat het 'Algemeen Adaptatiesyndroom' (Dr. H. Selye) wat leidt tot concentratieverlies, slapeloosheid, ademstoornissen, hartkwalen, rug- en nekklachten, psychische problemen, depressie, CVS en burnout, enz.

Stressmanagement betekent passend leren omgaan met stress en is een onmisbaar deel van het dagelijkse leven waardoor stressbehandeling een zelfstandige therapie geworden is.

De StressCoach

  • beschouwt de kracht van psychische energie als een middel tot scheppen van innerlijk evenwicht en rust
  • is in staat om belastende effecten te herkennen en aan te pakken
  • leert de cliënt zijn balans opmaken tussen draagkracht en draaglast
  • kan verborgen stress signalen opsporen en potentiële gevaren identificeren
  • is competent om te begeleiden bij acute stress situaties
  • zal preventief ondersteunen waar het nodig lijkt
  • is bekwaam om een passende communicatie te voeren
  • is geen therapeut en behandelt niet
  • zal doorverwijzen voor therapeutische of medische ondersteuning, indien nodig

STRESSCOACHING   OPLEIDING 9 CONTACTDAGEN

Omdat stress voelbaar en meetbaar is, zal voeling krijgen met zijn lichaam, een initieel vertrekpunt zijn bij Stressmanagement. Op die manier leert men alerter worden wanneer stress opduikt en kan men verband leggen met zijn eigen instelling tegenover de situatie en zijn dieperliggende en onbewuste interpretaties. Dit bevordert inzicht over het eigen functioneren en kan de relatie tot zichzelf, tot anderen én tot gebeurtenissen verbeteren.

Het element groeiproces speelt dan ook een belangrijke rol bij het aanleren van technieken in de opleiding.

De hoeveelheid technieken in het relaxatiedomein is eindeloos alhoewel alles niet zo past bij iedereen én op elk moment. Soms kan een verkeerde combinatie van technieken of onjuist gebruik ervan, stress opdrijven en het zenuwstelsel nog méér belasten. In deze compacte cursus Stressmanagement worden methodes uit diverse disciplines op elkaar afgestemd maar is er vooral aandacht voor herkennen wat efficiënt is voor een persoon en situatie of helemaal niet.

Tijdens de cursus leert men daarom eerst reflecteren hoe het met zichzelf is gesteld en alle technieken toepassen op zichzelf om daarna anderen efficiënter te kunnen begeleiden.

Thema's die o.a. aan bod komen:

- Verschillende zenuwstelsels en fysiologie van stress

- Adaptatiesyndroom en breindynamiek

- Belang van Oer drive en lymbisch systeem

- Afstemmen van draagkracht op draaglast

- UC centering en onbevangen waarnemen

- Resourcing (P. Levine)

- Swara Yoga principes

- EMF (Electro Magnetical Field) Balancing®

- Diverse vormen ademwerk

- Grounding en Power of Presence©

- Progressieve relaxatie

- Educatieve kinesiologie

- Inductie en deductie

- Kalibratie en Feedback

- Metacommunicatie©

- Basic Counseling

- Anamnese (opmaak en counseling)

- Meditatieve technieken

INSCHRIJVEN

Data: 19 feb 21 - 05/26 mrt 21 - 02/30 apr 21 - 07/28 mei 21 - 04/11 juni 21

Uurregeling: 9h30 tot 16h15

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107, 8560 Wevelgem.

Hoofddocent: Marie Christine Meersch Rogeriaans psychotherapeut, StressCoach,

bezieler Inner Tuning® Psychodynamics

Logo 20 jarig bestaan Tarief A:   980 € (geen catering) - Afsluit 03 jan 2021

Tarief B: 1090 € (geen catering) - Afsluit 25 jan 2021

KMO portefeuille: 30% subsidie voor ondernemers (zie InfoPagina nr 3)

Certificaat mits geslaagd zijn in theoretische en praktische proef op 25 juni 2021 - Zie InfoPagina nr 9.

Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener