Myofasciale Core Therapie Opleiding            

Foto Fascia

PUBLICATIE
Complementaire zorgmethode met focus op de Core:

die een energetische connectie in stand houdt tussen het fysiek en psychisch bestaan.

Het Myo Fasciale Core systeem

Fascia is de zachte component van bindweefsel die o.a. een vliesachtige, veerkrachtige weefselverpakking vormt. Het hele lichaam is doorweven van bindweefsel dat zowel verantwoordelijk is voor samen'hang' als voor samen'werking'.

Bij de embryologische ontwikkeling werd de massa snel toenemende cellen op ordelijke wijze geschikt door de fascie en eigenlijk zijn botten en bloed ook bindweefsel.

Het fasciale systeem beslaat een ononderbroken 3D netwerk dat als een continuüm loopt vanaf de voetzolen tot de schedelvliezen en samen met de lichaamsvloeistoffen een energetisch veld beslaat tot op quantumniveau.

Verandering in fasciastructuur in één gebied, heeft directe invloed op fascia van dichter of verder gelegen gebieden.

Myofasciaal staat voor de symbiotische samenwerking tussen spieren en fascia, waardoor het fascia netwerk functioneert als één groot orgaan dat gevoelig is voor alles wat 'ingrijpend' is en aldus ook spanning, pijn en trauma meedraagt.

Het losmazige bindweefsel is betrokken bij zowel het energetisch opslaan als doorgeven van informatie waardoor niet geheelde fysieke en emotionele verwondingen zijn opgeslagen in het weefselgeheugen.

Core (Kern) doelt enerzijds op centraal gelegen myofasciale structuren en anderzijds heeft het betrekking op het psycho emotioneel functioneren dat zijn weerslag heeft op het myofasciale systeem. De anatomische poort is de diepe weefselstructuur rondom de iliopsoas musculatuur en deep frontline meridiaan.

Door zijn link met cellen, circulatie, zenuwstelsel en het energetisch functioneren, is het MyoFaciale Core systeem voedingsbodem voor het immuunsysteem.

MyoFasciale Core behandeling

Het is van essentieel belang dat het bindweefselnetwerk met fluïditeit kan functioneren om Gezondheid zo optimaal mogelijk te houden. Binnen deze non invasieve Myofasciale behandelwijze ligt het accent op de Core, die een energetische connectie in stand houdt tussen het fysieke, psychische en emotionele.

Een Myofaciaal core behandelaar dient vaardigheden als een bredere perceptie en instelling te ontwikkelen, ten einde dieper gelegen domeinen die in verband staan met weefselstructuren te kunnen bereiken en klinisch behandelen.

De focus in deze opleiding ligt dus niet op het aanleren van allerlei technieken en/of behandelstrategieën,

maar wel op het ontwikkelen van perceptie-vaardigheden.

Men leert eerder vanuit een staat van respect en stilte contact te leggen met diepere lagen van de cliënt. Op die manier krijgt men méér inzicht (wat in die specifieke context) het meest ondersteuning biedt aan het healingsproces van de cliënt.

Door subtiele inwerking op de Fasciale Core structuren en Deep Front Line Meridiaan, wordt ontlading mogelijk gemaakt in het fascia netwerk en kan de therapeut de cliënt ook passend ondersteunen bij fysieke pijnen of psycho-emotionele lasten.

- Voor lichaamstherapeuten, professionele zorgverleners en welzijnssector.

- Voor psychotherapeuten en coaches die hands-on therapie als een bijkomend luisterend oor kunnen beschouwen.

Basismodule Myofasciale Core

1. Lessenpakket van 12 lesdagen waarbij theorie, methode en praktijk elkaar vloeiend afwisselen.

2. Het doel is op toegankelijke wijze theorie en praktijk integreren in de werkomgeving van de behandelaar.

3. De leraars beschikken over een ruime parate kennis, verworven in hun beroepspraktijk.

4. Doorstromen naar de fase Shock/Trauma Resolutie mits Certificaat MyoFasciale Core Therapie (zie verder).

Thema's die o.a. aan bod komen:

- de Core binnen een levend organisme

- meerdimensionele veld

- anatomie en fysiologie van bindweefsel

- bindweefselmatrix en Tensegrity

- de fascia als interface tussen psyche en lichaam

- rol van fascia en interstitium bij neuro endocrien- en immuunstelsel

- van het lichaam als materie naar het lichaam als proces

- werken met specifieke myo-fasciale kettingen

- essentiële functie van de deep front Line meridian

- het magische cellenmembraan

- uitbalanceren van diafragma's

- relatie tussen de Psoas spier en emoties

- indicaties van shock

- Resourcing (P. Levine)

- interferentie en energetische polariteit

INSCHRIJVEN

Data: 20/21 okt - 24/25 nov - 08/09 dec 2023

26/27 jan - 23/24 feb - 29/30 mrt 2024

Uurregeling: 9h30 tot 16h15

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107, 8560 Wevelgem.

Docenten: Michel Lootens als hoofddocent

Marie Christine Meersch

Tarief: € 1755    

€ 1710    bij betaling binnen tegen 20/08/23

KMO portefeuille: 30% subsidie voor (para)medisch geschoolde ondernemers

Hervormingen sedert 01 jan 2023. Zie InfoPagina nr3.

Gespreide betaling mogelijk: voor wie geen KMO pf krijgt - Zie InfoPagina nr 21.

CERTICIFAAT

* bij minimum 80% deelname en voldaan hebben aan de opdrachten

* bij geslaagd zijn op het examen van 07/06/2024. Info en inschrijving via InfoPagina nr 8.


Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener