MetaCommunicatie©                     Inner Tuning® Module

NIEUWDeze module uit de Inner Tuning® opleiding kan ook los gevolgd worden en is heel efficiënt

- voor therapeuten, psychologen, trainers en coaches, voor onderwijs en bedrijfsleven

- voor al wie de kwaliteit van zijn relatie, communicatie en begrip voor de anderen wil verhogen

Meta Communicatie©?

MetaCommunicatie© betekent 'communicatie over de communicatie' en bestaat uit een samenspel van technieken uit de Inner Tuning® transformatiemethode, waardoor men de eigen zijnskwaliteit en deze tot de andere kan verhogen en zijn instelling ten opzichte van het verhaal van andere wil verruimen.

Deze vorm van communiceren laat ook toe dat men een betrokkene tot diepgaande reflectie kan helpen komen omtrent zijn eigen functioneren, zonder quoteren, adviseren noch stimuleren.

Niettegenstaande contacten en uitwisseling overvloedig aanwezig zijn in de hedendaagse tijdsgeest, valt het op dat er dikwijls weinig ontmoeting is, zowel bij coaching en therapie als in zakelijke, sociale, opvoedkundige en relationele communicatie. Diepere informatie passeert veelal onopgemerkt of gaat verloren bij gebrek aan communicatieve en relationele vaardigheid. Want deze competenties zijn nauw verbonden.

Het kunstmatige mechanisme achter 'converseren en adviseren' houdt relationeel contact tegen en kan ook leiden tot frustratie of conflict, of dit nu uitgedrukt wordt of innerlijk beleefd.

Om in een therapeutische context passende informatie uit een gesprek te halen en zo de andere beter te kunnen begrijpen en vooruithelpen, zijn specifieke competenties nodig. Dan kan men efficiënt inspelen op wat verbaal of non verbaal geuit wordt omtrent spanningen, stress en symptomen. Daarnaast zijn ongemakken dikwijls een metafoor van de manier waarop de mens gewoon is te functioneren. Hoe men met zijn lasten omgaat is even belangrijk als het ongemak zelf want verborgen instellingen, verwachtingen en illusies hebben er al dan niet bezwarende invloed op.

MetaCommunicatie© leidt tot reflectie en doorzicht waardoor we kunnen ontdekken op welk drijfzand onze eigen logica en deze van de gesprekspartner of cliënt/patiënt kan opgebouwd zijn.

META COMMUNICATIE   MODULE 3 CONTACTDAGEN

- Men leert gegrond luisteren zonder zich te verliezen in het verhaal.

- Men ontwikkelt de kunst om ook te horen wat niet uitgedrukt wordt.

- Men leert onuitgesproken behoeftes detecteren bij zichzelf én de andere.

- Men geeft evenveel aandacht voor wat verbaal als non-verbaal uitgedrukt wordt.

- Men leert communiceren in plaats van converseren en dialogeren.

- Men oefent in aanwezig zijn zonder te sturen of zich te laten sturen.

- Men is stimulans voor de client tot anders naar de situatie kijken.

- Men schept gelegenheid tot op gang komen van groeiprocessen.

INSCHRIJVEN

Data: 16/17 dec 2023 en 20 jan 2024

Uurregeling: 9h30 tot 16h45

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560.

Docent: Marie Christine Meersch psychotherapeut met multidisciplinaire achtergrond,

bezieler van Inner Tuning

Deelnemers: 6 à 10.

Tarief: € 450    lessen, handouts, koffie/theepauzes    .

KMO portefeuille: 30% subsidie voor (para)medisch geschoolde ondernemers

Hervormingen sedert 01 jan 2023. Zie InfoPagina nr3.

Vormingsattest wordt afgeleverd na afronding en actieve deelname van de volledige module.

Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener