Inner Tuning® Therapie individuele sessies

Voor afspraak bij Marie Christine Meersch kan men bellen op tel 0488/88 04 28

Eigen praktijk regio Kortrijk: Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560


Inner Tuning® Sessies: Duurtijd is 30, 45, 60 of 75 minuten al naargelang de situatie en de evolutie van het persoonlijk proces. Na de eerste oriëntatiesessie (van ongeveer 90 minuten) waarbij de Inner Tuning® therapeut kennis maakt met de rode draad doorheen het probleem van de cliënt en de cliënt kennis maakt met de manier van werken en de principes waarop Inner Tuning® steunt, wordt in samenspraak de frequentie van de volgende 3 à 4 sessies bepaald. Nadien wordt nagegaan welk vervolgprogramma er nodig is, wat de nieuwe frequentie wordt of hoe er mogelijks afgebouwd wordt.


Inner Tuning® Methode

Het principe dat men méér is dan men denkt te zijn, is eeuwenoud en vindt men terug in vele filosofieën, esoterische stellingen en de metafysica. Men is dus méér dan de som van zijn lichaam, emoties en denken.
Deze invalshoek met betrekking tot het leven noemt men de Transpersoonlijke visie. Ook Carl Rogers, arts en psychiater, beschouwt volgens zijn visie op psychische klachten, de mens als bekwaam om deze te overstijgen en benoemt de hulpvrager 'cliënt' eerder dan 'patiënt'.

Bij Inner Tuning® therapie wordt men begeleid in het leren omgaan met wat ons 'schijnbaar' overkomt, eerder dan de dingen te moeten ondergaan. Binnen ons 'mens-zijn' beschikken we over Potentiëlen die we niet altijd herkennen en waardoor we niet Optimaal functioneren. Meestal zijn we daarvan niet bewust als alles goed schijnt te lopen. Pas bij bepaalde problemen of situaties zijn we het noorden kwijt of hopeloos of hebben we reacties die de dingen precies erger maken of geen oplossing brengen.
Het vraagt om een zeker Bewustzijn om dan zijn potentiëlen te herkennen en passende posities in te nemen of vanuit de juiste instelling te handelen of gewoon te kunnen loslaten wat nodig is.
Inner Tuning® focust op de ontwikkeling van autonomie, zelfverantwoordelijkheid, zingeving en het bekwaam worden om zijn plaats te leren innemen, zijn totale plaats maar niet méér dan zijn plaats binnen diverse levenssituaties. Gezien bij Inner Tuning® de geest onontkoppelbaar verbonden is met het lichaam is Inner Tuning® een psychotherapeutische maar ook psycho corporele therapie.

Lees meer info over Inner Tuning®.


Efficiëntie van Inner Tuning® therapie

  • Bij gevoelsongemakken zoals gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, onzekerheid, problemen met genieten,
       zingeving en afscheid nemen, e.a.
  • Bij emotionele problematieken zoals angsten, irritaties, verdriet, rouwprocessen, trauma verwerking.
  • Bij relationele en sociale remmingen zoals acceptatieproblemen, communicatiestoornissen, zich onbegrepen
       of niet gewaardeerd voelen, e.a.
  • Bij fysieke klachten zoals chronische of acute pijnen, moeilijk kunnen omgaan met ziekte, stress-symptomen,
       psychosomatische klachten en als trauma behandeling.