Opleiding BCST                            Afstudeerfase 2023 - 2025THEMA'S 23 - 25

STARTGROEP FEB 23

STARTGROEP OKT 23

BCST OPLEIDING

VOORWAARDEN BCST DIPLOMERING                  Upgrade 03/2023

1. Minstens 90% deelname aan de 45 trainingsdagen

- deze als aaneensluitend geheel volgen

- alle opdrachten en doorstroomtesten succesvol afgerond hebben

2. Individueel sessietraject doorlopen hebben

- de student zal doorheen de fase II en III minstens 10 sessies/behandelingen

opgenomen hebben mbt eigen symptomen of persoonlijke processen

- via afspraak maken met een bij een BCST gediplomeerde evaluator

en rechtstreekse afrekening met de betrokken therapeut

3. Tegen opstart fase II inschrijven voor de cursus MBK Living Anatomy.

Vrijstelling voor wie (para)medisch geschoold is.

4. Afstudeerfase doorlopen met geslaagde evaluaties van minstens 60% per domein

Deze fase toont de competentie- en integratiegraad en is aansluitend op fase III te volgen

- Ze bestaat uit Klinisch Traject, Case Studie en Afsluitexamens

- Bij evaluaties zijn instelling en houding even belangrijk als theorie en methodiek.

In geval van deliberatie primeren praktijkcompententie en Attitude zoals aangetoond via

klinisch trajekt en casestudy boven theorie en techniek op het examen.

THEMA'S & AGENDA AFSTUDEERFASE                  Upgrade 03/2023

Het Klinisch Traject: loopt over 3 maanden en kan reeds opgestart worden na seminar 5 van fase III.

Dit traject bestaat uit behandelen en opvolgen van 2 eigen gekozen stagecliënten.

Toelatingsvoorwaarden: mits geschreven akkoord door de hoofddocent

Data: * aanvang 25 juni 2024 + afronding 25 sep 2024 voor opstartgroep feb 2023

* aanvang 15 jan 2025 + afronding 15 apr 2025 voor opstartgroep okt 2023

Tarief: € 620      !!! Inschrijving sluit af 1 maand voor aanvang !!!

INSCHRIJVING   

Case Study:               Opmaak en voorstelling van eigen geschreven studiewerk dat bewijs levert van

integratie en competentie in de toepasbaarheid van de methode bij een specifieke case.

Het gekozen thema dient ter akkoord voorgelegd te worden aan de hoofddocent.

Case-study kan opgestart worden vanaf midden Fase II.

Toelatingsvoorwaarden: mits geschreven akkoord door de hoofddocent

Datum voorstelling: * 21 dec 2024 voor opstartgroep feb 2023

* 30 aug 2025 voor opstartgroep okt 2023

Locatie: Reliantie Instituut Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560

Tarief: € 620      !!! Inschrijven kan vanaf midden BCST Fase II

* maar ten laatste tegen 20 feb 2024 voor opstartgroep feb 2023

* maar ten laatste tegen 20 dec 2024 voor opstartgroep okt 2023

INSCHRIJVING   

De Afsluitexamens:  2 daagse niet residentiële module met geschreven- en praktijktesten

Toelatingsvoorwaarden: mits akkoord na geslaagd klinisch traject en casestudy

Locatie: Reliantie Instituut Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560

Data: * 25 en 26 jan 2025 voor opstartgroep feb 2023

* 27 en 28 sep 2025 voor opstartgroep okt 2023

Tarief: € 620      !!! Inschrijving sluit af 2 maand voor aanvang !!!

INSCHRIJVING   

THEMA'S 23 - 25

STARTGROEP FEB 23

STARTGROEP OKT 23

BCST OPLEIDING