Opleiding BCST                            Afstudeerfase 2023 - 2025


  Nieuwsbrief aanvragenTHEMA'S 23 - 25

DEELNEMEN

AGENDA 23 - 25

BCST OPLEIDING

VOORWAARDEN BCST DIPLOMERING                  Upgrade 03/2023

1. Minstens 85% deelname aan alle fasen van de opleiding

- Deze als aaneensluitend geheel volgen.

- De opdrachten en doorstroomtesten in deze fasen succesvol afronden.

2. Individueel sessie traject doorlopen

- Tijdens Fase II en/of III zijn 10 tal sessies/behandelingen te reserveren rond

eigen symptomen en/of persoonlijke processen bij BCST gediplomeerd evaluator.

- Afspraak en rechtstreekse afrekening met de betrokken therapeut (lijst op aanvraag).

3. In bezit zijn van (para) medisch diploma of getuigschrift Medische Basiskennis

- Wie hier niet aan voldoet kan deelnemen aan de zoomlessen Living Anatomy.

- Méér info en inschrijving: zie betreffende site pagina

4. Met minstens 60% slagen in het afstudeertraject

Dit traject toont de competentie- en integratiegraad en is aansluitend op Fase III te volgen.

- Het bestaat uit Klinisch Traject, opmaak/ voorstellen van Casestudy en Afsluitexamen.

- Bij evaluaties zijn instelling en houding even belangrijk als theorie en methodiek.

Het Klinisch Traject: - loopt over 3 maanden en kan reeds opgestart worden na seminar 13 in Fase III.

- Dit traject bestaat uit behandelen en opvolgen van 2 eigen gekozen stagecliënten.

Toelatingsvoorwaarden: mits geschreven akkoord door de hoofddocent

Data opstartgroep feb 2023:  15 sep 2024 en afronding tegen 15 dec 2024

* inschrijven tegen 15 aug 2024 (InfoPagina 8)

Data opstartgroep okt 2023:  30 april 2025 en afronding tegen 30 aug 2025

* inschrijven tegen 30 mrt 2025 (InfoPagina 8)

INSCHRIJVING     Afsluit 1 maand voor aanvang

Case Study:               - opmaak en voorstelling van een eigen geschreven studiewerk dat bewijs levert van

integratie en competentie in toepasbaarheid van de methode bij een specifieke case

- het onderwerp dient vooraf voorgelegd te worden aan de hoofddocent

Toelatingsvoorwaarden: - mits akkoord van de hoofddocent

Locatie: Reliantie Instituut Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560

Voorstelling opstartgroep feb 2023: - 02 feb 2025 om 16h00

* inschrijven mogelijk vanaf einde Fase II (InfoPagina 8)

* afsluit inschrijving op 26 mei 2024

Voorstelling opstartgroep okt 2023: - 12 okt 2025 om 16h00

* inschrijven mogelijk vanaf einde Fase II (InfoPagina 8)

* afsluit inschrijving op 26 jan 2025

INSCHRIJVING     Afsluit na Seminar 11 in Fase III

De Afsluitexamens:  - 1 examendag met geschreven- en praktijktesten

- voorstellen van de Casestudy op het einde van de examendag

Toelatingsvoorwaarden: mits geslaagd zijn voor het klinisch traject

Locatie: Reliantie Instituut Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560

Data opstartgroep feb 2023: 02 feb 2025

* inschrijven tegen 15 dec 2024 (InfoPagina 8)

Data opstartgroep okt 2023: 12 okt 2025

* inschrijven tegen 30 aug 2025 (InfoPagina 8)

INSCHRIJVING     

THEMA'S 23 - 25

DEELNEMEN

AGENDA 23 - 25

BCST OPLEIDING