Opleiding BCST                           Agenda startgroep feb 2023BCST OPLEIDING

STARTGROEP OKT 23

AFSTUDEREN

THEMA'S 23 - 25


De 2-jarige Foundation training Craniosacral Biodynamics richt zich naar:

* osteopaten, kinesisten, fasciatherapeuten, artsen, acupuncturisten en andere uit de gezondheidszorg

* psychotherapeuten, psychologen, homeopaten, coaches en begeleiders uit welzijnssector

die een dimensie willen toevoegen aan hun werk of zich in hun loopbaan willen heroriënteren

* gemotiveerden zonder medische opleiding zijn welkom, mits intake en volgen MBK cursus Living Anatomy

INTERNATIONAAL ERKENDE IABT OPLEIDING                  Upgrade 03/2023

* De opleiding CranioBiodynamics (BCST) omvat 45 contactdagen opgedeeld in fasen + een afrondingsfase.

* Aantal deelnemers is beperkt zodat elke student voldoende ruimte en aandacht krijgt van de leraar(s).

* BCST is een 'op zichzelf staande' discipline waarvan de fasen een aanéénsluitend geheel vormen.

* Het lessenpakket combineert op ervaringsgerichte manier de theorie, methodiek en praktijk.

* Kwalificatie en diploma na voldaan hebben aan de afstudeervoorwaarden.

* Tijdens fase 2 en 3 vergemakkelijken supervisiedagen en welbepaalde opdrachten de integratie.

* Er zijn doorstroomtesten na fase 2 en stage traject, casestudy en afsluitexamen na de opleiding.

* De student doorloopt een individueel sessie trajekt m.b.t. eigen symptomen en/of persoonlijke

processen en zal hiervoor een 10-tal afspraken reserveren bij een BCST gediplomeerde evaluator.

* Kwaliteitslabel, erkenningen en Amma BA verzekering voor BCST gediplomeerden, InfoPagina nr 17.

FASE I

12 contactdagen (niet-residentieel)            

Deze omvat Seminars 1-2-3-4 van de opleiding. Zie thema's 2023-2025

Data: 24/25/26 feb 2023 - 24/25/26 mrt 2023 - 21/22/23 apr 2023 - 02/03/04 juni 2023

Uurregeling: 09h30-16h30

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560

Verblijfsmogelijkheid: in de directe omgeving, exclusief aan de cursusprijs, InfoPagina nr 14.

Tarief: € 1790         Inschrijving afgesloten

KMO portefeuille: 30% subsidie voor (para)medisch geschoolde ondernemers

Hervormingen sedert 01 jan 2023. Zie InfoPagina nr3.

Gespreide betaling mogelijk: voor wie geen KMO pf krijgt - Zie InfoPagina nr 21.

INSCHRIJVING       


FASE II

15 contactdagen (niet-residentieel)

Deze omvat Seminars 5-6-7-8-9 van de opleiding. Zie thema's 2023-2025

Toelatingsvoorwaarden: Min. 90% deelname aan lessen / opdrachten Fase I startgroep feb 2023.

Data: 25/26/27 aug 2023 - 22/23/24 sep 2023 - 17/18/19 nov 2023 - 15/16/17 dec 2023

19/20/21 jan 2024

Uurregeling: 09h30-16h30

Doorstroomtesten: 28 jan 2024 (inschrijven tegen 15 dec 2023 via InfoPagina nr 8)

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560

Verblijfsmogelijkheid: in de directe omgeving, exclusief aan de cursusprijs, InfoPagina nr 14.

Tarief: € 2255    

Afsluit inschrijving 26/06/23 - 35 € kost na afsluitdatum

KMO portefeuille: 30% subsidie voor (para)medisch geschoolde ondernemers

Hervormingen sedert 01 jan 2023. Zie InfoPagina nr3.

Gespreide betaling mogelijk: voor wie geen KMO pf krijgt - Zie InfoPagina nr 21.

INSCHRIJVING      


FASE III

15 contactdagen + 1 intensieve Praktijkdag (niet-residentieel)

Deze omvat Seminars 10-11-12-13-14 van de opleiding. Zie thema's 2023-2025

Toelatingsvoorwaarden: Min. 90% deelname aan lessen / opdrachten Fase II startgroep feb 2023.

Geslaagd zijn in de doorstroomtest na Fase II.

Data: 01/02/03 mrt 2024 - 12/13/14 apr 2024 - 24/25/26 mei 2024 - 21/22/23 juni 2024

06/07/08 sept 2024 - 09 sept 2024 (intensieve praktijkdag)

Uurregeling: 09h30-16h30

Locatie: Reliantie Instituut, Goudbergstraat 107 Wevelgem 8560

Verblijfsmogelijkheid: in de directe omgeving, exclusief aan de cursusprijs, InfoPagina nr 14.

Tarief: € 2725    

Afsluit inschrijving 16/01/24 - 35 € kost na afsluitdatum

KMO portefeuille: 30% subsidie voor (para)medisch geschoolde ondernemers

Hervormingen sedert 01 jan 2023. Zie InfoPagina nr3.

Gespreide betaling mogelijk: voor wie geen KMO pf krijgt - Zie InfoPagina nr 21.

INSCHRIJVING      

AFSTUDEERFASE is een voorwaarde om het diploma BCST Graduate te behalen

Het Klinisch Traject: loopt over 3 maanden en kan reeds opgestart worden na seminar 5 van fase III.

Dit traject bestaat uit behandelen en opvolgen van 2 eigen gekozen stagecliënten.

Toelatingsvoorwaarden: mits geschreven akkoord door de hoofddocent

Verdere info: zie siteblad AFSTUDEREN

Case Study:               Opmaak en voorstelling van eigen geschreven studiewerk dat bewijs levert van

integratie en competentie in de toepasbaarheid van de methode bij een specifieke case.

Het gekozen thema dient ter akkoord voorgelegd te worden aan de hoofddocent.

Toelatingsvoorwaarden: mits geschreven akkoord door de hoofddocent

Verdere info: zie siteblad AFSTUDEREN

De Afsluitexamens:  2 daagse niet residentiële module met geschreven- en praktijktesten

Toelatingsvoorwaarden: mits akkoord na geslaagd klinisch traject en casestudy

Verdere info: zie siteblad AFSTUDEREN

BCST OPLEIDING

STARTGROEP OKT 23

AFSTUDEREN

THEMA'S 23 - 25


Logo Vlaamse Overheid

RELIANTIE INSTITUUT VZW

erkenningsnr DV.O222157

Logo Erkend Dienstvelener